Het Shaolin Kempo is tot stand gebracht door Carl Faulhaber en Gerard Meijers. Faulhaber kwam in 1954 naar Nederland, waar hij zich in 1961 voorgoed in Renkum vestigde. Hij maakte voor het eerst kennis met het Kun Tao via zijn vader, Andries Faulhaber, die het weer van zijn vader had geleerd. Meijers kwam in 1950 vanuit Indonesië naar Nederland. Hij had al enige tijd Judo, Jiu-jitsu en Kyokushinkai Karate getraind, toen hij in 1962 interesse toonde voor het Kun Tao van Faulhaber. Zo werd de Chinese stijl van Faulhaber gemengd met de Japanse stijl van Meijers. Onder invloed van Meijers werd het Kun Tao van Faulhaber zowel in technische zin als in de nomenclatuur omgevormd tot het Shaolin Kempo. 

Voor een uitgebreide beschrijving van het ontstaan, de geschiedenis en de verdere ontwikkeling van het Shaolin Kempo verwijzen we naar ons binnenkort te publiceren boek 'Ad Jiskoot en zijn Shaolin Kempo nalatenschap'.