Algemeen

1. Het is in het algemeen niet toegestaan om als toeschouwer in de dojo aanwezig te zijn. Uitzonderingen: tijdens demonstraties en op uitnodiging van of met toestemming van de Sifu. 

2. Het deelnemen aan de lessen is voor eigen risico van de cursist. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in verband met blessures en/of ander letsel, ontstaan tijdens trainingen, demonstraties en wedstrijden. 

 

3. Geïnteresseerden kunnen maximaal 1 maand gratis proeflessen volgen, met een maximum van twee lessen per week. 

 

Inschrijving

 

4. Er wordt bij inschrijving geen inschrijfgeld geheven. Uiterlijk een maand na inschrijving dient men tijdens de lessen een zwart Kempo-pak met bijbehorende band te dragen. Beide kunnen bij de Sifu worden besteld.

 

Contributie

 

5. Leden betalen € 40,- contributie per maand (tot 18 jaar: € 20,-). Hiervoor kan tweemaal per week worden getraind. Contributie dient in de eerste week van de nieuwe maand te zijn voldaan. 

 

6. De contributie dient tijdens afwezigheid (ziekte e.d.) en vakanties te worden doorbetaald, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om daarvan af te wijken. De leiding van onze school beoordeelt of sprake is van bijzondere omstandigheden. Er vindt geen restitutie van contributie plaats.

 

7. Leden die de verplichte contributie niet voldoen, krijgen na 2 maanden via de e-mail een aanmaning. Indien het lid de trainingen wil hervatten, zal hij eerst de nog openstaande contributie van 2 maanden moeten voldoen. Indien het lid niet op de aanmaning reageert, zal na 3 maanden in gebreke te zijn de contributie te voldoen het lid worden geroyeerd.

 

Uitschrijving

8. Uitschrijven kan alleen schriftelijk (per brief) gebeuren. Eerst na ontvangst van een schriftelijke opzegging zal de verplichting tot het betalen van de contributie vervallen.