Hygiëne


1. Hygiëne is van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan het knippen van de nagels en het wassen van voeten.


Kleding


2. Met uitzondering van nieuwe cursisten, dienen cursisten gekleed te zijn in een zwart Kempo-pak met de juiste band.


De les

 

3. Voor aanvang van de lessen worden eventuele blessures gemeld bij de Sifu. De Sifu beslist of de cursist wordt uitgesloten van deelname, of dat hij een aangepaste training volgt.

 

4. De lessen worden geopend met een groet aan de Sifu. Bij het roepen van ‘Za-zen’ gaat iedereen achter elkaar staan verdeeld over 3 rijen in de stand Heisoku Dachi. De hoogste graden staan vooraan. Rechts vooraan staat degene met de hoogste graad. Deze roept de term ‘Sifu ni-rei’ (groet de meester). Direct daarop begroeten de cursisten en de Sifu elkaar tegelijkertijd terug met ‘Tadjoe’ (gegroet). Met de handen wordt een monnik-groet uitgevoerd. Aan het einde van de les wordt de Sifu wederom (en op dezelfde wijze) gegroet.

 

5. Men dient de Sifu te gehoorzamen, zonder weerwoord.

6. Men dient respect te hebben voor de Sifu en de mede-cursisten

7. Van de cursisten wordt verwacht dat de lessen worden beschouwd als een serieuze bezigheid, waarvoor inzet en discipline wordt verwacht.

 

8. Het tijdens de lessen ongevraagd verlaten van de dojo is niet toegestaan, ook niet voor een sanitaire stop of het drinken(van water).

9. Het voortijdig verlaten van de dojo dient vóór de lessen met de Sifu te worden afgesproken.

10. Men dient de lessen niet te verstoren, op welke wijze dan ook.

 

11. Er mag geen kauwgom in de mond aanwezig zijn.

12. Het dragen van sieraden, horloges en hoofddeksels is verboden.

13. Mobiele telefoons dienen te zijn uitgeschakeld of op de stand 'stil' te zijn gezet.

Buiten de les


14. Het is niet toegestaan om het geleerde buiten de dojo in de praktijk te brengen, behalve in ernstige gevallen van noodweer. Overtreding van deze regel leidt tot onmiddellijke royering.